OZ Malachovská škola

Milí rodičia a priatelia našej školy, aj tento rok môžete podporiť krajšie a zdravšie prostredie v našej škole 2% Vašich daní. Veľmi radi tiež prijmeme Vaše návrhy na ich využitie.

Občianske združenie Malachovská škola združuje rodičov a priateľov školy, ktorých spoločnou snahou je prispieť k jej rozvoju. Od roku 2010 sme zorganizovali viacero úspešných akcií pre deti a brigád, počas ktorých sa podarilo upraviť a doplniť areál školy, opraviť telocvičňu, zrenovovať umyvárku, či prispieť na vybavenie školskej kuchyne.

„Bezpečne cestou do školy“ je názov projektu, na ktorý získalo občianske združenie Malachovská škola grant vo výške 1000 € od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Cieľom projektu bolo vyriešiť nevyhovujúce parkovanie rodičov a učiteľov školy a blokovanie príjazdovej cesty k škole.