Základná škola s materskou školou

Budova školy sa nachádza v krásnej prírodnej scenérii Kremnických vrchov. Rozľahlý školský areál, využívaný na rekreačnú, oddychovú a na športovú činnosť, je vysadený ihličnatými a ovocnými stromami. 

Naším princípom je, aby každé dieťa zažilo úspech. Najväčší úspech pociťuje vtedy, keď niečo dokáže samé a je patrične ohodnotené. Pri vstupe do budovy Vás privíta to, čo charakterizuje celú našu školu – materskú aj základnú: 

"Pomôžeme Ti, aby si to dokázal sám."


IMG 3864

IMG 3881

zs s ms malachov

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322