Zamestnanci

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

Mgr. Katarína Cholvádová

riaditeľka, TU

skolamalachov@gmail.com

 

Mgr. Zuzana Imene

TU, vedúca MZ, asistentka učiteľa

zuzudo@gmail.com

 

Mgr. Stanislav Cholvád

učiteľ, vychovávateľ

info@tktlaciarik.sk

 

Anna Ťažká

vychovávateľka

tazka.a@gmail.com

 

Mgr. Stanislav Marcin

učiteľ RKN

 -
 

 

   

MATERSKÁ ŠKOLA

 

Dana Benčíková

poverená úlohami zástupcu, učiteľka 

dankabencik@gmail.com 
 

Mgr. Jana Kašperová

učiteľka, TU

 jgrossert@gmail.com
 

Marcela Fillová

učiteľka, TU

marcela.fillova@gmail.com 
 

Veronika Hrašnová

 učiteľka

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

DH

pomocná kuchárka

 
 

JO

Kurič

 
 

DK

upratovačka, pomocná vychovávateľka

 
 

MK

vedúca ZŠS

 kulfasova.1@gmail.com
 

ZK

kuchárka

 
  MB ekonómka školy  
       

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322