Zamestnanci

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

Mgr. Katarína Cholvádová

riaditeľka, TU

katarina.cholvadova@post.sk

 

Mgr. Zuzana Imene

TU, vedúca MZ

zuzudo@gmail.com

 

Mgr. Stanislav Cholvád

učiteľ, vychovávateľ

info@tktlaciarik.sk

 

Anna Ťažká

vychovávateľka

tazka.a@gmail.com

 

Mgr. Soňa Rubintová

asistentka učiteľa

 -
 

Mgr. Jozef Mihok

učiteľ RKN

 

MATERSKÁ ŠKOLA

 

Dana Benčíková

poverená úlohami zástupcu, učiteľka, TU

dankabencik@gmail.com 
 

Mgr. Jana Kašperová

učiteľka, vedúca MZ

 jgrossert@gmail.com
 

Bc. Mariana Masnicová

učiteľka, TU

masnicova.mariana@gmail.com 
 

 Mgr. Tatiana Mikhaleva

 učiteľka

 mikhalevatatyana26@gmail.com

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

DH

pomocná kuchárka

 
 

JS

školník, kurič, údržbár

 
 

DK

upratovačka, pomocná vychovávateľka

 
 

MK

vedúca ZŠS

 kulfasova.1@gmail.com
 

ZK

kuchárka

 
  EO ekonómka školy  
  MH upratovačka I.triedy  

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322