Zamestnanci

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

 

Mgr. Katarína Cholvádová

riaditeľka, TU

katarina.cholvadova@post.sk

 

Mgr. Zuzana Dobríková

TU, vedúca MZ

zuzudo@gmail.com

 

Mgr. Stanislav Cholvád

učiteľ, vychovávateľ

info@tktlaciarik.sk

 

Anna Ťažká

vychovávateľka

tazka.a@gmail.com

 

Mgr. Soňa Rubintová

asistentka učiteľa

 -
 

Mgr. Ing. Peter Kvetan

učiteľ RKN

 

MATERSKÁ ŠKOLA

 

Dana Benčíková

TU, poverená úlohami zástupcu

dankabencik@gmail.com 
 

Mgr. Jana Kašperová

učiteľka

 jgrossert@gmail.com
 

Mgr. Terézia Vodislavská

vedúca MZ, TU

terezia.vodislavska@gmail.com 
 

Ľubica Račková

učiteľka

lubira@azet.sk

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

Dagmar Hózová

pomocná kuchárka

 
 

Ján Oravec

školník, kurič, údržbár

 
 

Dáša Kapustová

upratovačka

 
 

Margita Kulfasová

vedúca ZŠS

 kulfasova.1@gmail.com
 

Zdena Klačanová

kuchárka

 
  Eva Omastová ekonómka školy  

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322