Novinky

Dňa 18.2.2020 nás reprezentovali v súťaži Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie Robko Krnáč a v prednese prózy Matej Kubiš.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322