Novinky

Milí rodičia a priatelia školy

My - deti, žiaci a učitelia – Vás srdečne pozývame na Deň rodiny a rozlúčku so skolským rokom.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322