Projekty

  1. Projekty, v ktorých je škola zapojená:

Dlhodobé

Infovek
Modernizácia vzdelávacieho procesu
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
DIGI ŠKOLA - Elektronizácia a digitalizácia regionálneho školstva
Digitálne učivo na dosah
Školské ovocie, školské mlieko
Aktivizujúce metódy vo výchove
Škola s regionálnou výchovou
Adoptuj si rastlinku
Škola je zapojená do programu Tenis do škôl a balíček poskytol Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
Krátkodobé
  1. Vráťme Malachov na bežky
  2. Múdre hranie
  3. Spolu múdrejší
  4. Letná škola

 

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322