ŠKD

DENNÝ REŽIM V ŠKD DÚHA
12:15– 12:45 príprava na obed, obed, hygiena
12:45 – 13:00 oddychová, relaxačná činnosť
13:00 – 13:45 rekreačná činnosť
13:45 – 14:45 tematická oblasť výchovy
14:45 – 15.00 olovrant, hygiena
15.00 – 15:30 vzdelávacia oblasť
15:30 – 16:00 rekreačná činnosť

ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI
Vzdelávací pondelok: Spoločensko-vedná oblasť/Vzdelávacia oblasť
Slniečkový utorok: Prírodovedno –enviromentálna oblasť
Veselá, zručnostná streda: Esteticko-výchovná oblasť/Vzdelávacia oblasť/Pracovno-technická oblasť
Zručnostný,pohybový štvrtok: Pracovno-technická oblasť/Vzdelávacia oblasť/Telovýchovná oblasť
Rozprávkový piatok: Spoločensko-vedná oblasť/Vzdelávacia oblasť /Esteticko-výchovná oblasť

ÚLOHY V JEDNOTLIVÝCH MESIACOCH


JESEŇ - September Október November
Uvítanie prvákov do ŠKD – zábavné popoludnie. Turistické výlety do okolia Malachova spojené so zberom prírodnín Jesenná výzdoba Prečítam ti rozprávku- čítanie pre prvákov.  Dary prírody- výstava ovocia a zeleniny Úcta k starším – darčeky,program Práce z prírodnín Zdravý školský klub- prevencia pred chrípkou. Poznaj a chráň – envirovychádzka- babie leto ŠARKANIÁDA- púšťanie šarkanov, výstava detských prác Príprava Vianočnej besiedky Vianočná výzdoba – ozdoby, pozdravy
Turistika, cyklistika, streľba zo vzduchovky, loptové hry

ZIMA - December, Január, Február
Mikuláš, čo v tom vreci máš? – rozhovor na tému sv. Mikuláš + pesničky a básničky – zábavné popoludnie Stridžie dni – Mikuláš, Barbora, Lucia Tvorivé dielne- príprava vianočných darčekov a pozdravov. Vianočná besiedka pre rodičov – pohostenie Štedrý deň v škole – posledný deň v škole Snehuliacke rodinky – súťaž v stavaní snehuliakov Hudobný koncert našich nádejných hudobníkov Moja maska na karneval.- Fašiangy Prednes poézie a prózy – súťaž Zimná olympiáda

Kondičné plávanie a rekondícia, loptové hry, strľba zo vzduchovky
Korčuľovanie, ľadový hokej

JAR - Marec, Apríl, Máj
Z rozprávky do rozprávky“ – popoludnie s detskými knihami.
Veľkonočné kraslice – ukážka – zhotovovanie – p. M. Dobrota. Beseda so spisovateľkou – s rodáčkou  z Malachova Vynášanie Moreny Veľkonočné kraslice – ukážka – zhotovovanie – p. M. Dobrota  Šibi ryby- veľkonočné zvyky a tradície. Slovenský slávik – súťaž v speve ľudových piesní. Mesiac lesov - beseda s poľovníkom – p. J. Dobrotom. Prírodovedný kvíz – Hyperikum 22.4.Deň Zeme – čistenie okolia školy, dediny Deň matiek – darček, program Moja mama – výtvarná súťaž.
Kondičné plávanie a rekondícia, loptove hry, strelba zo vzduchovky
Turistika, cyklistika, streľba zo vzduchovky, loptové hry

Jún
Deň detí – zábavné podujatie, deň radostí, hier, súťaží a odmien. Deň rodiny -program pre mamičky a oteckov spojené s občerstvením Záverečný koncert našich flautistov. Darček pre môjho kamaráta. Školský výlet.
Turistika, cyklistika, streľba zo vzduchovky, loptové hry

Celoročné aktivity ŠKD
Starostlivosť o kvetinový záhon. Starostlivosť o izbové kvety – na chodbách, v triede
Postav dom, zachráň strom- triedenie odpadov, zber papiera, bioodpad, plasty
Čo nepatrí len do koša - zber vrchnáčikov z fliaš, zhotovenie obrázkov.
Celoročná výzdoba školy

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

Žiadosť o prijatie do ŠKD
Rozhodnutie
Odhlásenie z ŠKD

DOKUMENTY ŠKD

Rozvrh týždennej činnosti
Výchovný program 2017/2018
Vnútorný poriadok ŠKD

Ročný plán činností ŠKD 2017/2018

Plán práce 2018/2019

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322