Triedy

ROZVRH TÝŽDENNEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ŠPORTOVOM KLUBE DETÍ

Názov školského zariadenia: ŠŠK pri ZŠ s MŠ Malachov

Oddelenie: I.

Školský rok: 2018/2019

  Deň  Výchovno-vzdelávacia činnosť
 Záujmová /TOV/ činnosť
 Utorok

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

13.30-15.00

DOUČOVANIE

15.00-16.00

 Štvrtok  

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

13.30-15.00

DOUČOVANIE

15.00-16.00

 

 

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322