Poplatky

Počas školského roka rátajte s týmito poplatkami:

  • September: ZRPŠ 10 EUR (I.polrok), časopis cca 10 EUR, ŠKD materiál na rok 10 EUR,
  • Január: ZRPŠ 10 EUR (II.polrok)
  • Február: DAFFER (zošity + hygienické potreby) cca 10 EUR
  • Marec-apríl: učebnice a pracovné zošity cca 30 EUR
  • Máj: plavecký kurz cca 20 EUR
  • PRAVIDELNE poplatky
  • ŠKD mesačný poplatok 8 EUR (POZOR ZMENA! Zmena platná od 10/2018)
  • 1x mesačne dielne  cca 2 EURA
  • návštevy divadiel a múzeí cca 3 EURA

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322