Základná škola

Škola rodinného typu obklopená nádhernou prírodou Kremnických vrchov.

Škola individuálneho prístupu k Vášmu dieťaťu.

Škola, kde sa žiaci učia hrať na flautu, tancujú, spievajú, hrajú divadlo, radi čítajú.

Škola s regionálnou výchovou, kde si žiaci pestujú vzťah k ľudovým tradíciám a zvykom, k prírodnému prostrediu.

Škola s využívaním moderných metód prostredníctvom kvalitného IKT vybavenia.

Škola, kde sa žiaci učia zážitkovo - práca v dielňach, návštevy divadiel, múzeí, knižníc, cestovanie po Slovensku.

Škola zdravého životného štýlu – zdravá strava v kľude, pitný režim, empatia, tolerancia, pomoc slabším, šport a pohyb na čerstvom vzduchu.

Škola má úzko prepojený program s Centrom voľného času so zameraním na športový, umelecký a jazykový smer.

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322