Čo realizujeme cez šk. rok

Zápis do MŠ 20 21

 

Počas školského roka realizujeme:

  • očné vyšetrenie
  • logopedické vyšetrenie
  • profesionálne fotenie
  • bábkové predstavenia

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322