Triedy

I.trieda (1. a 2. roč.)
Triedna učiteľka - Mgr. Zuzana Imene

1.ročník

 

  

1.

Girl clipart free images 3

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

2.

Girl clipart free images 3

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

3.

Girl clipart free images 3

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up
4.   depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up
5.   depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

2.ročník

 

1.

Girl clipart free images 3

2.

Girl clipart free images 3

3.

Girl clipart free images 3

 

II.trieda (3. a 4. roč.)
Triedna učiteľka - Mgr.Katarína Cholvádová

3.ročník

 

1.

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

2.

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

3.

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

4.

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

5. depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

 

4.ročník

 

1.

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

2.

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

3.

depositphotos 49600417 stock illustration cartoon boy giving thumb up

4.

Girl clipart free images 3

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322