OZ Malachovská škola

Kvíz - Slepá mapa Slovenska.

 

Občianske združenie Malachovská škola združuje rodičov a priateľov školy, ktorých spoločnou snahou je prispieť k jej rozvoju. Od roku 2010 sme zorganizovali viacero úspešných akcií pre deti a brigád, počas ktorých sa podarilo upraviť a doplniť areál školy, opraviť telocvičňu, zrenovovať umyvárku, či prispieť na vybavenie školskej kuchyne.

Financie získavame z 2% daní z príjmov, grantov, sponzorských darov, vstupného z vystúpení detí a podobne. O svojej činnosti pravidelne informujeme v Malachovských novinách (http://www.malachov.sk/52/alachovske_noviny/).

Logo OZ m
Občianske združenie Malachovská škola
Banícka 52, 974 05 Malachov
IČO: 42196230
právna forma: občianske združenie
č.účtu: 2920866922/1100, Tatra banka a.s.

Veľmi radi medzi seba prijmeme každého záujemcu, ktorý by s nami chcel spolupracovať. Jednorázové členské je 5 €.

Ľuba Kubišová
Predseda OZ MŠ Malachov

E-mail:  kubisova@gmail.com

Tel.č.: 0905 984 661

Dokumenty na stiahnutie:

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322