Rada školy

Rada školy je v súčasnosti v tomto zložení:

Predseda
Zuzana Perončíková

Pedagogickí zamestnanci
Anna Ťažká
Jana Kašperová

Ostatní zametnanci
Margita Kulfasová

Zástupcovia rodičov
Linda Zlevská
Zuzana Púpavová 
Zuzana Perončíková
Jaroslava Barteltová

Zástupca zriaďovateľa
Jaroslava Steinsdorferová

Bc. Lenka Kapustová

Ing. Radomír Brieda

Ing. Jozef Vavrek

Kontakt: Mgr. Zuzana Perončíková tel.č. 0944 548 749
radaskolymalachov@gmail.com

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322