Rada školy

Rada školy je v súčasnosti v tomto zložení:

Kontakt: 

PREDSEDA (zástupca rodičov ZŠ)

Jaroslava Barteltová

barteltova@gmail.com

PODPREDSEDKYŇA (zástupca rodičov MŠ)

Monika Bacúliková

monika.baculikova@gmail.com

Člen (zástupca rodičov ZŠ)

Alena Smutná

alenasmutna@gmail.com

Člen (zástupca rodičov MŠ)

Martin Slivka martin.slivka5@gmail.com

Člen (zástupca pedagogických zam. ZŠ)

Soňa Rubintová

skolamalachov@gmail.com

Člen (zástupca pedagogických zam. MŠ)

Jana Kašperová

jgrossert@gmail.com

Člen (zástupca nepedagogických zam. ZŠ s MŠ)     

Margita Kulfasová

kulfasova.1@gmail.com

Člen (zástupca zriaďovateľa)

Jaroslava Steinsdorferová     

steinsdorferova@gmail.com

Člen (zástupca zriaďovateľa)

Jozef Vavrek

jozef.vavrek987@gmail.com

Člen (zástupca zriaďovateľa)

Lenka Kapustová

lenka.kapustova@malachov.sk

Člen (zástupca zriaďovateľa)

Radomír Brieda

radomir.brieda@gmail.com

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322