Triedy materskej školy

Trieda "Slnečnice" - počet detí 17
Dana Benčíková - triedna učiteľka 
Ľubica Račková - učiteľka

Trieda "Nezábudky" - počet detí 15
Mgr. Terézia Vodislavská - triedna učiteľka
Mgr. Jana Kašperová - učiteľka

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322