Triedy materskej školy

Trieda "Slnečnice" - počet detí 16
Dana Benčíková - triedna učiteľka 
Mgr. Tatiana Mikhaleva - učiteľka

Trieda "Nezábudky" - počet detí 14
Bc. Mariana Masnicová - triedna učiteľka
Mgr. Jana Kašperová - učiteľka

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322