2% z dane

2% z Vašich daní pre Vašu školu

Milí rodičia a priatelia našej školy, aj tento rok môžete podporiť krajšie a zdravšie prostredie v našej škole 2% Vašich daní. Veľmi radi tiež prijmeme Vaše návrhy na ich využitie.
 
Naše údaje pre potreby Vyhlásenia:
Názov: Občianske združenie Malachovská škola
Sídlo: Banícka 52, 974 05 Malachov
IČO: 42196230
Právna forma: občianske združenie
 

Stiahnite si predvyplnené tlačivo

 
Ďakujeme!

Kontakt

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322