Novinky

ZÁPIS DO ZŠ


Chcete, aby Vaše dieťa malo pozitívny vzťah k učeniu, naučilo sa samostatnosti, bolo stále v prírode, chodilo na túry, športovalo, tancovalo, hralo na flautu, bolo v bezstresovom prostredí? Zapíšte ho k nám.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322