Novinky

zošity na budúci školský rok

Môžete si objednávať zošity na budúci školský rok elektronicky už teraz:


www.daffer.sk/10127

Doručenie prosíme dať do školy. Každé dieťa bude mať zošity vo svojom boxe.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322