Novinky

Začiatok prevádzky v MŠ

Začiatok školského roku 2022/2023 v MŠ

začína 5.9.2022 o 6:30, prevádzka je do 16:30, 

strava je zabezpečená.

Tešíme sa na Vás

Vaše pani učiteľky z MŠ

vitajte v skolke

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322