Novinky

Prevádzka MŠ 01.-05.02.2021

Prevádzka MŠ 01.-05.02.2021

V nasledujúcom týždni od 01.02.2021 do 05.02.2021 bude naďalej materská škola otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

V prípade individuálnej zmeny je potrebné všetko nahlásiť triednej učiteľke alebo vedeniu MŠ (zástupkyňa pre MŠ - Danka Benčíková).
 
Materská škola by mala byť opäť otvorená pre všetky deti predbežne od 08.02.2021.

V týždni od 01.02.2021 budeme opätovne informovať, ako bude prevádzka materskej školy vyzerať od ďalšieho pondelka, 08. februára.
 
V prípade nejasností alebo otázok nám napíšte, alebo kontaktujte vedenie školy.

Danka Benčiková
Zástupkyňa pre MŠ
 
Rozhodnutie ministra z 08.01.2021
https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf
 
B. Gröhling: Školy pokračujú v režime ako doteraz
https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322