Novinky

Nebuď otrok drog

Seriál Opýtaj sa hviezdy

Seriál Opýtaj sa hviezdy vznikol ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020. Jeho cieľom je upozorniť školskú mládež na nebezpečenstvo závislostí a nepriaznivý vplyv návykových látok na život človeka. Jeho súčasťou je aj seriál televíznych relácií, ktorých hosťami budú populárne osobnosti z oblasti umenia, športu a médií - napríklad atlét - olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth, influencer Fero Joke, televízny moderátor Viktor Vincze a ďalší. 

Nebuď otrok drog: Opýtaj sa hviezdy - Ondrej Kandráč
https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

Nebuď otrok drog: Opýtaj sa hviezdy - Matej Tóth
https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth

Nebuď otrok drog: Opýtaj sa hviezdy - Fero Joke
https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

Nebuď otrok drog: Opýtaj sa hviezdy - Celeste Buckingham
https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste-buckingham

Nebuď otrok drog: Opýtaj sa hviezdy - Viktor Vincze
https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-viktor-vincze

Nebuď otrok drog: Opýtaj sa hviezdy - MArek Slovák
https://nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

 

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322