Novinky

Návrat detí do školy od 08.02.2021

Vážení rodičia,

otvárame prezenčné vyučovanie od 8.2.2021.

Žiaci ZŠ majú od 13.2. do 21.2.2021 jarné prázdniny.

Prevádzka pre materskú školu ostáva otvorená. 

Mgr. Katarína Cholvádová
riaditeľka ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322