Novinky

Prevádzka MŠ 25.-29.01.2021

Prevádzka MŠ 25.-29.01.2021

V nasledujúcom týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021 bude naďalej materská škola otvorená - v rovnakom režime ako tento týždeň - pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

V prípade individuálnej zmeny je potrebné všetko nahlásiť triednej učiteľke alebo vedeniu MŠ (zástupkyňa pre MŠ - Danka Benčíková).
 
Materská škola by mala byť opäť otvorená pre všetky deti (po testovaní) predbežne od 01.02.2021.

V týždni od 25.01.2021 budeme opätovne informovať, ako bude prevádzka materskej školy vyzerať od ďalšieho pondelka, 01. februára.
 
V prípade nejasností alebo otázok nám napíšte, alebo kontaktujte vedenie školy.

Danka Benčiková
Zástupkyňa pre MŠ
 
Školy sa od budúceho týždňa ešte neotvoria (00:32:41)
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982#1961
 
Rozhodnutie ministra z 08.01.2021
https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322