Novinky

Prevádzka MŠ 18.-22.01.2021

Prevádzka MŠ 18.-22.01.2021

V nasledujúcom týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 bude naďalej materská škola otvorená - v rovnakom režime ako tento týždeň - pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

V prípade individuálnej zmeny je potrebné všetko nahlásiť triednej učiteľke alebo vedeniu MŠ (zástupkyňa pre MŠ - Danka Benčíková).
 
Materská škola by mala byť opäť otvorená pre všetky deti (po testovaní) predbežne od 25.01.2021.

V týždni od 18.01. budeme opätovne informovať, ako bude prevádzka materskej školy vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára.
 
V prípade nejasností alebo otázok nám napíšte, alebo kontaktujte vedenie školy.

Danka Benčiková
Zástupkyňa pre MŠ
 
Dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň - rozhovor s ministrom školstva z 14.01.2021.
https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
 
Rozhodnutie ministra z 08.01.2021
https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf
 
Harmonogram návratu do škôl 2021 z 05.01.2021
https://www.minedu.sk/data/att/18397.pdf

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322