Novinky

Prevádzka MŠ 11.-15.01.2021

Prevádzka MŠ 11.-15.01.2021
 
Od pondelka 11.01.2021 bude MŠ v prevádzke pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práve nedovoľuje pracovať z domu.
 
Poprosíme Vás, nezabudnite v pondelok 11.01.2021 priniesť alebo poslať ako prílohu e-mailu fotokópiu Potvrdenia od zamestnávateľaa vypísané tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré sa nachádza na webovej stránke školy, resp. bude dostupné v pondelok na medziposchodi.
 
V prípade nejasností alebo otázok nám napíšte, alebo kontaktujte vedenie školy.

Danka Benčiková
Zástupkyňa pre MŠ

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322