Novinky

Ako budú žiaci hodnotení

Hodnotenie žiakov v ZŠ s MŠ Malachov v čase mimoriadnej situácie. 

Pre nahliadnutie klinite TU. 

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322