Novinky

Usmernenie pre rodičov

Prílohy na stiahnutie ...

 Príloha č.2 (klikni)

Ak dieťa ochorie a bude doma dlhšie ako 3 dni, znovu pri nástupe do školy odovzdá vyplnenú prílohu č.2
 
 

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322