Novinky

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny - 21.12.2020 - 08.01.2021

V termíne od 21.12.2020 do 08.01.2021 bude ZŠ s MŠ v Malachove z dôvodu vianočných prázdniny zatvorená. Nástup do školy bude 11.01.2021.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322