Novinky

Svätá Lucia je kráľovnou zimy

Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.

Dnes navštívili Lucie našu Základnú školu s materskou školou v Malachove. Chodili po triedach a vymetali husími brkami rohy miestností, aby priniesli zdravie v budúcom roku. Nezabudli navštíviť aj občanov Malachova, obecný úrad a Jednotu.

Svätá Lucia nie je vymyslená postava, skutočne existovala. Je považovaná za patrónku poriadku – zvyk káže v tento deň zákaz prania a pradenia. Nemalo sa pracovať na poliach ani v domácnostiach. Inak by gazdiné na seba povolali bosorky.

Anička Ťažká

Sv. Lucia 14.12.2020

SV. Lucia 14.12.2020

SV. Lucia 14.12.2020

 

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322