Novinky

Didaktické hry 05.09.2020

Didaktické hry 05.09.2020

Na úvod sme si vysvetlili, prečo sa didaktické hry konajú. Naučili sme sa nové pojmy: mimoriadna situácia, evakuácia, fašisti, rasizmus. Hovorili sme si o druhej svetovej vojne, o význame SNP, o spolužití ľudí rôznych rás. Naučili sme sa, čo robiť, keby v budove vypukol požiar. V druhej časti deti v skupinách ošetrovali kamaráta – podali mu prvú pomoc a určovali liečivé rastliny. V tretej časti sme sa evakuovali na rekreačnú lúku na Skalke. Potok, les a lúka boli ideálne na hry. Pri návrate do školy sme sa zastavili pri záhone na školskom dvore, aby sme si rozdelili zodpovednosť za starostlivosť o rastliny.
Vaši učitelia a vychovávatelia.

1 Didaktické hry 05.09.2020

2 Didaktické hry 05.09.2020

 

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322