Novinky

Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

Slávnostné otvorenie školského roku 2020/2021

2.9.2020 sme po prázdninách slávnostne zasadli do školských lavíc. Po štátnej hymne, básni a príhovore pani riaditeľky sme privítali tri krásne kvetinky – naše prváčky Nelku, Kristínku a Natálku. Ďakujeme rodičom prvákov, že nám dali dôveru a zverili nám svoje deti na štyri roky. My im za to sľubujeme, že vytvoríme pre nich príjemné a podnetné prostredie, aby sa u nás cítili dobre. Naučíme ich tvorivo pracovať, vymýšľať, využívať vedomosti z jedného predmetu v inom predmete, spievať, tancovať, hrať na flautu, hrať divadlo, byť dobré v rôznych športoch a mnoho iných vecí. Pripravíme ich tak, aby boli samostatné a na druhý stupeň išli s tými správnymi hodnotami.
Ďakujeme všetkým deťom, že ste také úžasné a vzájomne sa dobijeme pozitívnou energiou. Tešíme sa na prácu s Vami.
Vaši učitelia a vychovávatelia.

1 Zač. šk. roku 20 21 min

2 Zač. šk. roku 20 21 min

3 Zač. šk. roku 20 21 min

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322