Novinky

Letná škola 2021

Letná škola sa bude konať v 2 cykloch:

1.   9.-13.8.2021 Prírodovedné zameranie 8,00-16,00 h 
2. 16.-20.8.2021 Športové zameranie 8,00-16,00 h
 
Prioritne sa prijímajú:
1. žiaci našej školy
2. bývalí žiaci našej školy
3. žiaci z iných škôl

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322