Novinky

Zákaz vstupu do školského areálu ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou školou v Malachove oznamuje a upozorňuje, že v čase šírenia pandémie koronavírusu je výslovne zakázané pohybovať sa a zdržiavať sa na školskom ihrisku aj na celom školskom dvore a to všetkým osobám okrem rodičov a detí navštevujúcich ZŠ s MŠ počas prevádzky školy! Po skončení prevádzky (16:30 hod.) platí tento zákaz pre všetkých až do odvolania.

Zákaz vstupu do školského areálu

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322