Novinky

Darujte nám 2%

Darujte nám 2% - OZ Malachovská škola

Milí rodičia a priatelia našej školy,

aj tento rok môžete podporiť krajšie a zdravšie prostredie v našej škole 2% Vašich daní.
Veľmi radi tiež prijmeme Vaše návrhy na ich využitie.
 
Naše údaje pre potreby Vyhlásenia:
Názov: Občianske združenie Malachovská škola
Sídlo: Banícka 52, 974 05 Malachov
IČO: 42196230
Právna forma: občianske združenie
 
 
Ďakujeme!

 

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322