Novinky

Plavecký výcvik 2022

Plavecký výcvik

8. - 14.9.2022.

Vstupné bude 3,44€ na deň +  doprava MHD.

 

plávanie

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322