Novinky

Letná škola 2021 - fotogaléria

Pondelok 09.08.2021
Spoznávanie histórie Malachova - návšteva Kováčovie domčeka.

241157721 4550863938271681 4061074618005545770 n

Utorok 10.08.2021
Špania Dolina sa nám veľmi páčila.

241143989 4550879624936779 1374479527725798228 n

Streda 11.08.2021
Návšteva Tihányiovského kaštieľa.

241083017 4550885388269536 2630769995971371566 n

Štvrtok 12.08.2021
Turistika na Veľkom banskou okruhu. Spoznávanie histórie baníctva v Malachove.

241164091 4550892318268843 7198653999685322458 n

Piatok 13.08.2021
Hry na Rekreačnej lúke Pod Skalkou.
Hľadanie a delenie pokladu.

241132316 4550901178267957 2005800645463441291 n

Športový cyklus
Hronsecký kostolík - pamiatka UNESCO. 241109186 4550995404925201 8113952590035816214 n

Vlkanová Geronimo.

241155658 4550998831591525 7251292565098445205 n

Tenisový turnaj

241120099 4551001758257899 6658324218539046644 n

Plaváreň

241106623 4551004548257620 4353259220329833073 n

 

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322