Novinky

Prerušenie prevádzky od 16.03.2020 do odvolania

Dôležitý oznam!

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa prerušuje prevádzka ZŠ a MŠ od 16.03.2020 do odvolania. Zároveň sa v tomto čase ruší záujmová činnosť SCVČ Tlačiarik a cvičenie dospelých.

Dôrazne žiadame rodičov, aby zamedzili návštevy detí u kamarátov, v obchodoch, v dopravných prostriedkoch a všade tam, kde je väčšia koncentrácia ľudí. Preferujte vychádzky do prírody. Školáci budú dostávať inštrukcie cez internet.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322