Novinky

2% z dane

Milí rodičia a priatelia našej školy,

Aj tento rok sme naše OZ zaregistrovali ako príjemcu 2% z daní z príjmov.
Všetky prostriedky, ktoré získame týmto spôsobom (za minulý rok to bolo 1412,04€  ) využívame na zlepšenie prostredia v škole a na školskom dvore, aktivity a odmeny pre deti. Podrobnejšie informácie o ich využití a našich aktivitách nájdete v prílohe.
 
Pri ich rozdeľovaní sa riadime hlavne požiadavkami zamestnancov ZŠsMŠ, ale uvítame akýkoľvek návrh aj od Vás. Stačí nás osloviť alebo napísať na tento mail a môžeme o Vašom návrhu diskutovať na našom najbližšom stretnutí.
 
Viacerí z Vás ste v roku 2019 pri aktivitách OZ odpracovali dobrovoľnícky viac ako 40 hod. Na požiadanie Vám k tomu vystavíme potvrdenie, aby ste mohli venovať 3% dane, bez ohľadu na to, či ich venujete nášmu OZ alebo inej organizácii.
 
Vopred Vám ďakujem za podporu a želám pekný deň.
 
Za OZ Malachovská škola
--

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322