Novinky

Mesiac úcty k starším.

Vážení starí rodičia, pri príležitosti “MESIACA ÚCTY K STARŠÍM” Vás srdečne pozývame na milé vystúpenie Vašich vnučiek a vnukov, ktoré sa uskutoční v telocvični dňa 22.10.2019 o 16.30 hod. Tešíme sa na Vás!

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322