Novinky

Výlet do Kremnických Baní

Dňa 20.6.2019 sa uskutoční výlet do kaštieľa Antol a do Kremnických Baní.

Odchod o 7,30 spred Jednoty. Príchod upresníme (predpokladáme vo večerných hodinách). Podrobné info u Vašich pani učiteliek.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322