Novinky

Plavecký výcvik žiakov

Plavecký výcvik žiakov 1.-4.ročníka ZŠ bude 4.-12.6.2019 od 8,00-9,30 hod.

Základná škola s materskou školou 
Banícka 52
974 05 Malachov

E-mail: skolamalachov@gmail.com

ZŠ+jedáleň: 

048/4183340

MŠ: 

048/4183349

Riaditeľka:

0911 359 322